За нас

Фабрика за производство на пелети и брикети се намира в България в гр.Пловдив. Нови сме в пелетното и брикетно производство, но с доста добър потенциал и възможности. Стартирахме производството си на 01.04.2013г.

Пелетите и брикети, които произвежда „МС” са от 100% иглолистна трупна дървесина, което в съчетание с модерна немска технология се получава един много добър продукт.

Това се доказва с високата калоричност, ниско съдържание на пепел, контролираната влажност и обемната плътност , параметри на които се осъществява ежечасов мониторинг от Нас…

Показателите на произвежданите от Нас пелети:

 • Дървесни пелети - 100% иглолистна дървесина
  • диаметър - 6 mm.
  • влага - mаx. 8%
  • пепел - mаx. 0.4% до 0.8% / в зависимост от класа /
  • калоричност - 4.8 kcal. до 5.10 kcal. / в зависимост от класа /
  • обем.плътност - кг/м3 ≥ 620

Партньори