Oбхват на сертификация: производство на фотоволтаични панели и продукти захранвани със слънчева енергия. Продажба, сервиз, рециклиране и отдаване под наем на кари;производство и търговия на дървени пелети и брикети.

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН


БДС EN ISO 9001:2008- СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
БДС EN ISO 14001:2005- СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
BS OHSAS 18001:2007-СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
НА 08.09.2014 Е ИЗВЪРШЕН ОДИТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРНИТЕ СТАНДАРТИ

Посетете новият ни уебсайт

Фирма "Мотокар Сервиз" ви кани да посетите обновеният сайт "pelletify.com"

ТУК