Продукти

По фирмените ни стандарти определихме няколко класа пелети:

Пелети клас А1 - произведени от 100% иглолистна трупна дървесина:
 • BIG BEG - опаковка - 1200кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1100кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1000кг.
 • Опаковка "Палет" - 975кг. - 65 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1005кг. - 67 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1050кг. - 40 чувала по 15кг.
 • Опаковка на чувал по 15кг.
 • БРОЙ ОПАКОВКИ
 • БРОЙ КАМИОНИ
Пелети клас А2 - произведени от 50% иглолистна трупна дървесина и 50% иглолистни трупни изрезки:
 • BIG BEG - опаковка - 1200кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1100кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1000кг.
 • Опаковка "Палет" - 975кг. - 65 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1005кг. - 67 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1050кг. - 40 чувала по 15кг.
 • Опаковка на чувал по 15кг.
 • БРОЙ ОПАКОВКИ
 • БРОЙ КАМИОНИ
Пелети клас А2 - произведени от 100% иглолистни изрезки:
 • BIG BEG - опаковка - 1200кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1100кг.
 • BIG BEG - опаковка - 1000кг.
 • Опаковка "Палет" - 975кг. - 65 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1005кг. - 67 чувала по 15кг.
 • Опаковка "Палет" - 1050кг. - 40 чувала по 15кг.
 • Опаковка на чувал по 15кг.
 • БРОЙ ОПАКОВКИ
 • БРОЙ КАМИОНИ

100% Иглолистни Брикети

Брикетите са изработени без примеси и слепващи вещества по немска технология:
 • Не отделят дим при горенето;
 • Подходящи за камини, отоплителни котли,
  печки и други изгарящи твърдо гориво устройства;
 • Топлината от 1 тон изгорени брикети се равнява
  на тази от 2,5 тона сухи дърва;
 • Пести се място.
 • Опаковка на палет - 1000кг.
 • Опаковка на БИГ БЕГ - 1000кг.
Параметри на иглолистните брикети:
 • влага - 10%;
 • пепел - 2.9%;
 • сяра - 0.02%;
 • калоричност - 1600 mJ/kg