Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιούμε Pellets????

Χρησιμοποιώντας σε έναν λέβητα pellets, εξασφαλίζετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, φροντίζετε την οικογένεια σας και συνάμα εισέρχεστε στον κόσμο της πιο πρόσφατης τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας. Χρησιμοποιώντας pellets παραμένετε στην κορυφή της "νέας μόδας στην θέρμανση".

Τα pellets είναι κατάλληλα τόσο για οικιακή κατανάλωση όσο και για τον βιομηχανικό τομέα. Οι κατασκευαστές των συσκευών θέρμανσης, διαθέτουν λέβητες, τζάκια και σόμπες, ειδικά σχεδιασμένα για την καύση pellets. Τα pellets χαρακτηρίζονται για την πολύ υψηλή αποδοτικότητα τους, καθώς και για την ιδιαίτερα υψηλή απόδοση τους, έως και 95 %. Αυτή η μοναδική απόδοση τους, δεν χρησιμοποιείται μόνο για να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων, αλλά μέσω των χαμηλών εκπομπών ρηπών όπου εκπέμπουν, συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα.

  • Όπως και τα βιο-καύσιμα έτσι και τα pellets είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς σε σύγκριση με τα συνηθισμένα καύσιμα, η καύση τους δεν εκλύει επιβλαβείς ρύπους. Η καύση τους είναι διαχωρισμένη από 10 έως και 50 φορές σε λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα εξελίσσοντας ως ίση η απορρόφηση από το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης·
  • Η διαδικασία της καύσης pellets είναι πλήρης και πολύ αποτελεσματική.
  • Ένα από τα πλεονεκτήματα των pellets είναι η δυνατότητα που παρέχεται μέσω ειδικών μηχανισμών ώστε να οδηγούνται στην καύση αυτοματοποιημένα.
  • Τα pellets προσφέρουν σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα καθώς είναι κατά 30% έως και 50%, οικονομικότερα σε σύγκριση με το κόστος καύσιμων τα οποία έχουν βάση το πετρέλαιο (στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ).
  • Τα pellets παράγονται σε συμπυκνωμένη μορφή και κατά συνέπεια δεν δημιουργούν δυσκολίες στην μεταφορά και αποθήκευση τους.
  • Η υψηλή τους πυκνότητα διασφαλίζει τη διατήρηση του σχήματος τους.
  • Το επιφανειακό τους φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζουμε κατά την παραγωγή τους, αποτρέπει την διείσδυση υγρασίας.
  • Τα pellets μπορούν να αποθηκευτούν σε κατοικημένες περιοχές (αστικό περιβάλλον) καθώς είναι βιολογικά απενεργοποιημένα έπειτα από θερμική επεξεργασία, επίσης δεν περιέχουν σπόρους οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Τα πλήρως προκαθορισμένα χαρακτηριστικά τους καθώς και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος τους, με σκοπό την επιτυχή παραγωγή του εν λόγω ενεργειακού προϊόντος, αποτελεί προϋπόθεση για εμάς, Τα pellets έχουν αποκτήσει μια επιτυχημένη παρουσία στην αγορά της ενέργειας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς προδιαθέτουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα pellets έχουν καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς καθώς έχουν αποκτήσει σημαντική αξιοπιστία μεταξύ των καταναλωτών. Συμβολή σε αυτό είναι τα πολλά πλεονεκτηματά τους, όπως η υψηλή θερμιδική τους αξία ,η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4700-5200 kcal/kgs (5 kw/h/kgs), καθώς και η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα τους σε τέφρα.