Δραστηριότητα

Η "Motocar Service" είναι η επίσημη αντιπρόσωπος, του Γερμανικού κατασκευαστή για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα Linde, στην Βουλγαρία.

Η προσφερόμενη γκάμα των προϊόντων οπου διαθέτουμε περιλαμβάνει:

 • Φορτηγά - πετρέλαιου και αέριου, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα με ανυψωτική ικανότητα από 1,2 έως 52 τόνους.
 • Ηλεκτρικά περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων με ανυψωτική ικανότητα από 1 έως 4,8 τόνους.
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (περπάτημα μακριά και χαμηλά ηλεκτρικά παλλετοφόρα οχήματα, ταινιόδρομους, φτάνουν σε φορτηγά, επιτροπή, συλλογής παραγγελιών, τρεις με τη μηχανή και τροχοφόρων φορείων) με χωρητικότητα από 1 έως 2,5 τόνους,
 • Εμπορευματοκιβώτια (richstackers) για πλήρη και κενά εμπορευματοκιβώτια με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα από 8 έως 45 τόνους.
 • *Ex proof εξοπλισμού για τις εργασίες σε εκρηκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον.

Η εταιρεία διαθέτει αποθήκη ανταλλακτικών για όλα τα μοντέλα των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων Linde. Άριστα εκπαιδευμένο Προσωπικό, το οποίο παρέχει εγγύηση και service, του προς παράδοση εξοπλισμού. Με σκοπό να βελτιώσουμε την παρεχόμενη υποστήριξη των υπηρεσιών μας, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο με 5 υποκαταστήματα στις πόλεις Σόφια, Πλόβντιβ, Βάρνα, Γκαμπρόβο, Σούμεν και Στάρα Ζαγκόρα. Έτσι ο χρόνος ανταπόκρισης μας για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι εντός 24 ωρών, επί του συνόλου της επικράτειας της Βουλγαρίας. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες η " Motocar Service " Ltd παρέχει ολοκληρωμένη επεξεργασία ανακυκλωμένου υλικού με προϊόντα της Linde, σχεδιασμένα για την Βουλγαρική και την Ευρωπαϊκή αγορά.


Η Crane Ltd είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια φωτοβολταϊκών πάνελ (μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών) καθώς και με άλλες ηλιακές εφαρμογές.

Η εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη ηλιακών συστημάτων έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μια οικονομικά αποδοτική και οικονομική πηγή ενέργειας, όπως:

 • Οικιακά φωτοβολταϊκά (ηλιακών) συστημάτων.
 • Ηλιακές αντλιες νερού.
 • Φορητά φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • φωτοβολταϊκά Κουβουκλίων.
 • Κινητά ψυγεία με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή οποία παράγεται από φωτοβολταϊκά στοιχεία.
 • Ατομική ψυκτική αποθήκευση.
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα για containers.

Η γραμμή παραγωγής μας, διαθέτει ετήσιο παραγωγικό δυναμικό 2 MW το οποίο καθιστά δυνατή την παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων, ώστε οι πελάτες μας να έχουν την δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορους τύπους ηλιακών συστημάτων (αυτόνομα και υβριδικά δίκτυα). Τα προϊόντα των ηλιακών μονάδων της crane ltd είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία προέρχονται από επώνυμες κατασκευαστικές. Οι μηχανικοί μας έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα για τον έλεγχο της διαδικασίας (ελεγχόμενη διαδικασία) το οποίο διασφαλίζει την συνεχόμενη παραγωγή των φωτοβολταϊκών συστοιχιών τα οποία παρουσιάζουν αντοχή στην πολύ-ετή λειτουργία. Φιλοδοξία της εταιρείας, είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και να εδραιωθεί ως ένας αξιόπιστος εταίρος. Για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας, παρέχουμε ανταγωνιστικούς όρους και τιμές, καθώς και άριστη εξυπηρέτηση. Με την συμβολή μας, οι επενδυτές και οι εταιρίες μπορούν να υλοποιούν τις ιδέες τους σε όποιο φωτοβολταϊκό έργο.